Wolters Makelaars Kantoor

Taxatie

Onze taxaties worden uitgevoerd door: Dhr. N.J.C. Wolters, bouwkundig ingenieur / Register Makelaar Taxateur RMT / Register Taxateur bedrijfsmatig vastgoed RT,  ingeschreven in het Register VastgoedCert te Rotterdam /Lid van VBO, zowel actief op de woningmarkt als de bedrijfsonroerendgoed-markt regio Venlo e.o.

U kunt bij ons ook terecht voor NWWI-rapporten.

 

Wij onderscheiden o.a. de volgende waardebegrippen: 

Marktwaarde

Als u wilt weten wat een woning en/of een bedrijfspand opbrengt bij aankoop of verkoop, vraagt u naar de marktwaarde.

 

Opinie van de executoriale verkoop:

Heeft u een hypotheek nodig, dan is de bank geïnteresseerd in de opinie van de executoriale verkoop (voorheen executiewaarde). Dit is de waarde die uw woning en/of uw bedrijfspand opbrengt bij een gedwongen verkoop, als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen.

 

Herbouwwaarde:

Een verzekeringsmaatschappij wil de herbouwwaarde van uw woning en/of uw bedrijfspand achterhalen zodat de verzekerde waarde in de polis kan worden opgenomen en de jaarpremie kan worden vastgesteld.

 

Waarde in het economische verkeer:

De belastingdienst wil de waarde in economisch verkeer van uw woning en/of uw bedrijfspand weten, onder meer om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 

Successie / Inboedeltaxatie

Wij verzorgen taxaties voor successie en stellen de waarde van de bezittingen vast voor de successieaangifte. 

 

Scheiding en verdeling mede-eigendom

Wij ondersteunen de verdeling van uw (mede)-eigendommen.

 

Taxatie Wonen

Een taxatie kan verschillende doelen hebben. Dat heeft te maken met het feit dat een woning verschillende soorten waarden heeft. Een verkoper die zich afvraagt wat een goede vraagprijs is, wil een andere waarde weten dan een verzekeringsmaatschappij die de herbouwwaarde wil achterhalen.

 

NWWI-Taxatie

NWWI-Taxatierapport nodig?

Het NWWI is opgericht om financiers en consumenten zekerheid te bieden over de waarde van woningen. Makelaarskantoor Wolters heeft als betrouwbaar taxateur de bevoegdheid om NWWI-taxaties uit te brengen.

Wij waarborgen uw belangen!


 

Taxatie bedrijfsonroerend goed

U wilt de waarde weten van uw bedrijfs- of beleggingsobject?

Makelaarskantoor Wolters verzorgt voor u een complete en professionele rapportage toegespitst op het doel van de taxatie.

 

Wolters Bedrijfsonroerend goed:

 Wolters Bedrijfsmakelaars adviseert, taxeert en bemiddelt bij koop/huur en verkoop/verhuur van commercieel vastgoed. Tevens adviseren wij bij de aan- en verkoop van commerciële beleggingsobjecten. Vanuit onze onafhankelijke positie bieden wij u een uiterst objectief en realistisch waardeoordeel van het te taxeren onroerend goed.

 

Wolters bedrijfsonroerend goed:

-  is uitstekend op de hoogte van de meest actuele marktontwikkelingen

-  wordt erkend door geldverstrekkende instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen 

   etc.

-  Stelt taxatierapporten op conform de uniforme eisen en rekenmethodes.

 


Taxatie aanvragen

Wilt u een taxatie aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel: 077-3541690

Email: info@makelaarwolters.nl

                                                                                                                                                                      

FUNDA